Årsmøtet vel gjennomført

Onsdag 26. februar vart det gjennomført årsmøte i idrettslaget. Totalt 22 frammøtte, av dei 20 røysteføre, deltok. Innkallinga kan du sjå her:

Årsmøte i Hyllestad Idrettslag 2014

Årsmøte handsama dei vanlege vedtektsfesta årsmøtesakene, og samtlege saker vart samrøystes godkjende. Det vart som vanleg gjennomført val, der nokre går ut etter å ha hatt tillitsverv, medan andre kjem inn. Styret i laget ynskjer å rette ei særskilt takk til dei som takkar av frå ulike leiarverv; Eirik Systaddal som har leia fotballgruppa, John Sverre Øen for barneidretten, Ann-Lise Birkeland som har hatt ansvaret for Fleirbrukshuset i ei årrekkje, Oddvar Hatlem frå friidrettsgruppa og Solfrid Birkeland frå trimgruppa. Eldsjeler som har vore verdifulle for laget i sine verv.

Det vart vidare gjort suppleringsval, og ein har i 2014 desse gruppene med tilhøyrande tillitsverv (last ned oversikt med kontaktinfo):

Hovudstyret:

Joakim Systaddal – leiar
Anette Bøe Wolff – nestleiar
Solfrid Andersen – kasserar
Egil Vold – styremedlem
Connie Hovland – styremedlem
Odd Rune Thorseth – styremedlem
Ida Johanne Ulvik – styremedlem
Oddvar Hatlem – styremedlem
Anita Lerpold – vara
Martha Skadal Atterås – vara

Fotballgruppa:

Ingvill Ytredal – leiar
Brite Wallevik Ness – sekretær
Frode Hatleberg – styremedlem
Alexander Olsen Høie – styremedlem
Per Egil Akse – styremedlem
Kurt Kjos – styremedlem

Bogeskyttargruppa:

Endre Borlaug Risnes – leiar
Frank Høgmo – styremedlem
Roy Kristoffer Bårøy – styremedlem

Biljardgruppa:

Jan Erik Hatlem – leiar
Kurt Per Hatlem – styremedlem
Dag Jøran Aralden – styremedlem
Steffen Wolff – styremedlem
Gjermund Flage – styremedlem
Alexander Lundekvam – styremedlem

Barneidretten:

Anja Margrethe Forthun – leiar
Eva Mette Olsen Høie – styremedlem
Lillian Holen – styremedlem
Åge Johannessen – vara

Trimgruppa:

Tore Bø – leiar
Solfrid Birkeland – styremedlem
Erna Bråstad – styremedlem
Mette Storhaug Nybø – styremedlem
Torunn Haukøy – styremedlem
Agnes Birkeland – styremedlem
Eva Karin Inderøy – styremedlem
Gro Sissel Dale – vara
Anne Berit Garnes – vara

Friidrettsgruppa:

John Gerick Bårøy – leiar
Frode Akse – styremedlem
Ann-Elisabeth Lavik Akse – styremedlem
Oddvar Hatlem – styremedlem
Anne Britt Wolff – styremedlem
Ove Wolff – styremedlem

Fleirbrukshuset:

Joakim Systaddal – leiar
Siv Helen Nordnes – styremedlem
Linda Dalsøren Meier – styremedlem

Valnemnd:

Wenche Anita Bosdal – leiar
Kari Virkesdal – medlem
Sonja Akse – medlem
Oddvar Hatlem – medlem

Revisorar:

Mary Holmeseth
Marit Haugen Gjervik