Lihestklyvet

Lihestklyvet 2017 var på søndag, 18. juni. 46 hardbalne trossa skodde og fukt og kom seg opp til Gygrekjeften. Ikkje mykje utsikt den dagen… 11 fekk sine vel fortente premiar. Spesielt å nemne er Håkon Haukøy og Ove Dale som deltok for 25. gong! Alle kom seg godt ned igjen. Tusen takk til Røde Kors for god oppfølging underveis og til Lifjorden Ungdomslag som tok seg av parkeringa.

Lihestklyvet 2018 blir på søndag, 17. juni 2018.