Fjelltrim: Skjema for eigenregistrering

Her finn du dei to skjema som du kan bruke for å registrere dine fjelltrimturar.
Skjema 1: Registrering av alle turar
Skjema 2: Oppsummering av turane og poeng du får.

God fjelltur!