Innkalling til årsmøte i Hyllestad Idrettslag

 

Styret kallar med dette inn til årsmøte i Hyllestad Idrettslag

Årsmøtet vert helde den 06.03.2017 i fleirbrukshuset

Saker som et medlem ynskjer å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret seinast[dato som er seinast to veker før årsmøtet] til leiar@hyllestadil.no. Vedlagt mal skal brukast.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmene seinast éi veke før årsmøtet

For å ha stemmerett må medlemmen ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst éin månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valbarheit, forslagsrett mv., s idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med venleg helsing

styret