Årsmøte

Årsmøtet 6.03.17

Sakliste:

 1. Godkjenning av røysteføre
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av møteleiar og referent
 4. Val av to medlemmer for signering av møteprotokollen
 5. Godkjenning av årsmeldingar 2016
 6. Godkjenning av revidert rekneskap 2016
 7. Fastsetjing av medlemskontingent
 8. Trenargodgjering
 9. Godkjenning av budsjett 2017
 10. Val av leiar og nestleiar
 11. Val av styremedlemmar og varamedlemmar
 12. Val av grupper og gruppeleiarar
 13. Val av revisorar
 14. Val av valkomité
 15. Fleirbrukshuset
 16. Orienteringar idrettshall, aktivitetar