Årsmøte 2017

Årsmøtet vart halde i fleirbrukshuset, måndag 6. mars 2017.

Møtebok frå årsmøte finn de under.

Møteprotokoll årsmøte signert

oversyn over val finn de under.

Val 2017 -årsmøte vedtak

Me er svært gilde over alle som har tatt på seg verv for idretten i Hyllestad. Samstundes sender me ei stor takk til dei som no har fullført sine verv og har gått ut frå styre og stell.