Innkalling til årsmøte i Hyllestad idrettslag

Hyllestad, 29/1-2018

Styret kallar med dette inn til årsmøte i Hyllestad idrettslag.

Årsmøtet blir halde torsdag 1. mars kl 19.30 i Fleirbrukshuset på Hyllestad.

Saker som medlemmar ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 14. februar til leiar@hyllestadil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli lagt på heimesida til idrettslaget seinast 1 veke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingent. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkomne til årsmøte!