ÅRSMØTE 1. mars kl. 19.30 – sakliste med saksomfang

Vedlagt finn de linkar til sakliste med saksomfang, rekneskap 2017, framlegg til budsjett 2018 og framlegg frå valnemnd til val på årsmøtet 2018.

Vonar mange tek seg tid til å møte opp. Velkomne!

Helsing Styret i Hyllestad idrettslag

Årsmøte 2018

Rekneskap 2017

BUDSJETT 2018 HYLLESTAD IDRETTSLAG

Val 2018S