ÅRSMØTE torsdag 21. mars kl. 19.00 – sakliste med saksomfang

Vedlagt finn de linkar til sakliste med saksomfang, rekneskap 2018, revisjonsmelding frå revisorar, framlegg til budsjett 2019. Framlegg frå valnemnd blir tilføydd så snart den er klar frå valnemnda.

Vi håpar at mange tek seg tid til å møte opp.

Velkomne!

Styret i Hyllestad IL

Årsmøte 2019 innkalling med saksomfang

Resultatrekneskap per 31.12.18

Revisjonsmelding

BUDSJETT 2019 HYLLESTAD IDRETTSLAG