Innkalling til årsmøte i Hyllestad il

Til medlemmane i Hyllestad idrettslag

20.04.2021

Innkalling til årsmøte i Hyllestad idrettslag 2021

Styret kallar inn til årsmøte i Hyllestad idrettslag. Årsmøtet vert den 18. mai kl. 19 på i fleirbrukshuset.
Saker som eit medlem ønskjer behandla på årsmøtet, må sendast styret seinast 04.mai dato til Morten Askvik på mail maskvik@online.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vert gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast éin veke før årsmøtet på heimesida til idrettslaget. For å ha stemmerett og kunne veljast til verv må man ha vore medlem av [på idrettslaget] i minst éin månad, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avhaldas, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktingar til Hyllestad idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For spørsmål som gjeld årsmøtet, kan du kontakte Morten Askvik.
Velkommen til årsmøte!
Med helsing
Styret