Årsmøte 2017

Årsmøtet vart halde i fleirbrukshuset, måndag 6. mars 2017. Møtebok frå årsmøte finn de under. Møteprotokoll årsmøte signert oversyn over val finn de under. Val 2017 -årsmøte vedtak Me er svært […]

Read Article →

Årsmøte

Årsmøtet 6.03.17 Sakliste: Godkjenning av røysteføre Godkjenning av innkalling og sakliste Val av møteleiar og referent Val av to medlemmer for signering av møteprotokollen Godkjenning av årsmeldingar 2016 Godkjenning av […]

Read Article →